پژوهشکده تحقیق در عملیات بهین کارا پژوه

اهداف بهین کارا پژوه

مؤسسه بهین کارا با هدف انجام فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی مرتبط به تحقیق در عملیات ایجاد و دو مقوله بهینگی و کارایی را به عنوان مفاهیم خرد و کلان تحقیق در عملیات سر لوحه فعالیتهای خود قرار داده است. استفاده بهینه از منابع در طرحهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، اهداف استراتژیک مؤسسه در مقوله بهینگی و برنامه¬ریزی هدفمند در خصوص ارتقاء بهره وری با ابزارهای مانیتورینگ عملکردها، اهداف استراتژیک مؤسسه در مقوله کارایی را تبیین میکند. که در ادامه تشریح میگردد. ادامه مطلب...

خدمات بهین کارا پژوه

راهکارهای مدیریت عملکرد PMS

پروژه های تحقیقاتی بهین کارا پژوه

انتشارات بهین کارا پژوه

کنفرانس ها و کارگاه های تخصصی بهین کارا پژوه

تائیدیه های فنی بهین کارا پژوه

همکاران بهین کارا پژوه

آزمایشگاه مدلسازی ریاضی

مشاهده وب سایت

شرکت DssBridge

مشاهده وب سایت

مشتریان بهین کارا پژوه

تماس با پژوهشکده بهین کارا پژوه

با افتخار به نیاز های شما در خصوص محصولات و خدمات پاسخ گو خواهیم بود. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس فرمایید.

موسسه بین المللی تحقیق در عملیات بهین کارا پژوه
مدیر مؤسسه: دکتر محمدرضا علیرضائی

  • نشانی: تهران

  • تلفن: 22889310 فاکس: 22889310